Regulament promotie

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „#Luna Cadourilor ” . Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Concursul va fi operat prin intermediul S.C. PROMEDIS LIFECARE S.R.L., cu sediul în Loc. IASI , C.U.I. RO38151582, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului J22/2791/2017.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE
Concursul se va desfășura online pe pagina Facebook  Promedis Pharm, participă toate persoanele care în perioada 25 Decembrie 2022 – 10 Ianuarie 2023 au lăsat un comentariu cu etichetarea a 1 prieten, like paginii Facebook Promedis Pharm de pe profilul lor. Platforma Facebook nu este un partener al concursului.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 25 Decembrie 2022 – 10 Ianuarie 2023, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIȚII DE PARTICIPARE.
La acest Concurs online pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, care  participă la Concurs potrivit prezentului Regulament.
La prezentul Concurs pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu excepția angajaților Promedis Pharm, ai agențiilor și furnizorilor implicați în acest Concurs, precum și a rudelor de gradul I (copii, părinți) și a soțului/soției celor menționați mai sus.
Persoanele interesate se pot înscrie în Concurs de câte ori au lăsat un comentariu cu etichetarea a 1  sau mai multi prieteni, la postarea de pe pagina Facebook Promedis Pharm, au dat like paginii Facebook Promedis Pharm de pe profilul lor.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe pagina Facebook Promedis Pharm.

Pentru a intra în Concurs, participanţii trebuie să: fi lăsat un comentariu cu etichetarea a 1 sau mai multi prieteni, like paginii Facebook Promedis Pharm de pe profilul lor.

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Desemnarea câștigătorilor se va face între data de 10- 13 Ianuarie, prin tragere la sorți , prin commentpicker.com

Vor intra în tragerea la sorți doar persoanele care au îndeplinit toate cerințele.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Prin participarea la acest Concurs, participanții își dau acordul ca numele, adresele de e-mail și numerele de telefon să fie stocate în baza de date Promedis Pharm, acestea fiind folosite în scopuri publicitare sau de marketing.
Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord ca datele cu care s-au înscris la Concurs să fie făcute publice sau folosite în scopuri publicitare de către organizator.
Participanții pot retrage oricând acordul de prelucrare a datelor, printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa Promedis Pharm.

SECȚIUNEA 8. PREMIILE CONCURSULUI

3 premii, care constă în  cupoane valorice din care isi pot achizitiona produse de pe siteul www.promedispharm.ro:

  1. Cupon in vaoare de 1000 ron
  2. Cupon in valoare de 700 ron
  3. Cupon in valoare de 500 ron

SECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR

Câștigătorii Concursului vor fi anunțați în perioada 10-13 Ianuarie, pe pagina de Facebook  Promedis Pharm. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de acesta. În cazul în care câștigătorii nu vor

Confirma primirea mesajului castigator a unui cupon , în decurs de 48 ore de la anunţarea câştigătorilor, se va organiza o nouă tragere la sorţi în care se vor desemna o altă/alte persoană/e câştigătoare.

SECȚIUNEA 10. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii sau imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 10 Ianuarie, după anunțarea câștigătorilor și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură ce face imposibilă derularea acestuia.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, fiind publicat pe pagina website-ului Promedis Pharm.

Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prezentului Regulament.

Orice nerespectare a prezentului Regulament duce la anularea câștigurilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin întocmirea unui act adițional publicat pe pagina web Promedis Pharm, modificări ce intră în vigoare în termen de 24 de ore de la anunțarea lor.

SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Promedis Pharm și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

X
Add to cart